Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Coaching

Ongeacht waar je nu staat…
Ongeacht waar je naartoe wil…
…we helpen je graag verder!
Onze ondersteuning is gratis… en wat we leren, delen we!

Er zijn vele manieren om met ons samen te werken – alles hangt er vanaf wat het uitgangspunt is van de leerkrachten, het team, de school of de scholengemeenschap/groep. Afhankelijk van jullie vraag, kun je onze werking in vier types opsplitsen, gaande van weinig intensief tot heel intensief en wederzijds versterkend.

Is STEM nieuw voor jou (en jouw team) en weet je niet waar je moet beginnen?

Neem alvast een kijkje tussen onze projecten. Je vindt er een grote variatie aan STEM-lesmateriaal (soms met evaluatie) die we samen met leerkrachten hebben ontwikkeld (en getest). Het materiaal is gratis bruikbaar mits het respecteren van de creative commons licentie (bronvermelding, terug delen, en geen winstbejag). Het is wel heel belangrijk dat je het aanpast aan jouw context, jouw interesses, jouw leerlingen. Daarom is al het materiaal beschikbaar in word-versie. Waak er ook over dat je didactische aanpak bewaart.

Een handige tool om te beginnen met (geïntegreerde) STEM op school is het inkleurmodel

Mocht je hier nog vragen over hebben of hulp nodig hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Eén van onze coaches zal met jou contact opnemen om te zien hoe we jou verder kunnen helpen.

Neem ook eens een kijkje naar het programma van onze iSTEM-nocturnes waar we elke woensdagavond online één van onze projecten toelichten. Misschien kan dit jou al een heel eind op weg helpen.

Heb je al wat ervaring met STEM en wil je een stap verder gaan maar weet je niet goed hoe?

Wil je je eigen STEM-materiaal ontwikkelen, aanpassen, of wil je feedback materiaal dat je al hebt ontwikkeld?

iSTEM-materiaal ontwikkelen hoeft niet ingewikkeld te zijn! Wij organiseren over heel Vlaanderen driedaagse bijscholingstrajecten waarin je als team de principes van de iSTEM-didactiek hands on leert toepassen op een eigen project. We volgen hiervoor de onderzoeksgebaseerde COOL voor iSTEM methodiek.

We gebruiken ook een variant van deze methodiek om van een goed PAV- of techniekproject een STEM-project te maken. We geven hiervoor specifieke workshops maar kunnen jou en jouw team hiervoor ook begeleiden.

Heb je al eens een bijscholing gevolgd bij ons en wil je feedback op het materiaal dat je hebt ontwikkeld? Neem contact met ons op.

Elke leerling heeft nood aan STEM-onderwijs.

Hoe ontwerp je als goede STEM-school zelf je STEM-onderwijs?

Hoe begin je hieraan als directie met jouw leerkrachtenteam?

1. Voorafname over de huidige schoolsituatie via online enquête voor directie en middenkader

2. Intakegesprek en infosessie met directie en middenkader

 • Uitwisseling verwachtingen en doelen
 • Informatie en handvaten over iSTEM-onderwijs voor directie en middenkader
 • Tijd voor vragen
 • Engagement van het lerarenteam en de directie, en het maken van afspraken

3. Startdag ontwikkelproces STEM-projecten met de lerarenteams

 • Volledige dag voor lerarenteams onder begeleiding van iSTEM-coaches
4. Thematische workshops voor leraren(-teams)
 • Vrije keuze uit: evaluatie van STEM, STEMOOV, computationeel denken, diversiteit,
 • Te volgen door één of meerdere teamleden (‘kampioen-principe’) naargelang de behoeften

5. Tussentijdse coaching en opvolging van de lerarenteams

 • Virtueel of fysiek, op regelmatige tijdstippen, met afgesproken verwachtingen
 • Communicatie en opvolging naar de directie toe

6. Gezamelijke, eindstudiedag (einde schooljaar), exclusief voor deelnemende scholen

 • Lerarenteams stellen hun projecten voor aan andere lerarenteams
 • Lerarenteams delen met elkaar en leren van elkaar
 • Netwerking en constructieve discussiegroepen voor leraren en directies

Praktische info

 • Doelgroep: grotere groepen lerarenteams binnen een school, scholengemeenschap of -groep.
 • Tijdspanne: één schooljaar.
 • Kostprijs: €200
 • Meer info of inschrijven voor dit vormingstraject? Neem contact op via contact@istem.be

 

Belangrijk: Dit is een volwaardig traject. Intekening hierop impliceert engagement van zowel de iSTEM-coaches als de leerkrachten en de scholen. Er wordt dus deelgenomen aan alle verplichte onderdelen, inclusief een beperkt aantal bevragingen/gesprekken door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen die de effectiviteit van dit traject opvolgen, alsook deelname aan de vormingsdagen en de eindstudiedag.

Het STEM-onderwijs evolueert snel. En opdat onze expertise zou meegroeien met die evolutie en maatschappelijk relevant blijft, zijn wij altijd op zoek naar leerkrachten of scholen die hun complementaire expertise mee inzetten om grenzen te verleggen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de projecten voor de basisopties van de eerste graad (i.s.m. KSLeuven), Design thinking i.s.m. St-Lievenscollege en Freinetmiddenschool Gent, Evaluatie, STEM-concepten, Computationeel Denken, Techniek en STEM, PAV en STEM,…

Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een STEM-leerlijn, een focus op Wiskunde, misconcepties en STEM voor directies.

Te veel te snel? Je kunt gewoon gewoon aan de slag gaan met onze projecten. Verander je iets? We horen het graag! (En je collega’s zeker ook). Als je enkel op zoek bent naar inspiratie, neem dan zeker eens een kijkje tussen onze inspiratiefiches.

STEM-ecosysteem

De integratie van S, T, E, en M kun je niet alleen en dat hoeft ook niet!

Je zal merken dat alles wat we doen vertrekt vanuit het principe van een STEM-ecosysteem.

Ons ultieme doel is om de leerlingen het beste STEM-onderwijs te geven dat ze kunnen krijgen. 

In onze visie op STEM staat integratie centraal. Ook in de minimumdoelen wordt deze interpretatie gebruikt. Bij goed STEM-onderwijs komen dus best meerdere leerkrachten samen met een verschillende achtergrond en expertise. Die gaan samen aan de slag om lesmateriaal te maken maar doen dat niet geïsoleerd: ze worden daarin ondersteund door iSTEM maar ook door pedagogische begeleidingsdiensten. Ook directies en TAC’s spelen hier een grote rol in.  

Daarnaast heb je de context van de school, de mentaliteit en leefwereld van de leerlingen, de schoolcultuur en -visie, infrastructuur, enzovoort. 

Dit ecosysteem stopt echter niet aan de grenzen van de school. De lokale industrie en sociale partners kunnen een belangrijke rol spelen in hoe een school STEM gaat invullen. In STEM komt het aan op breed kijken!

Dit alles is niet evident voor leerkrachtenteams. Er zijn veel tandwieltjes die allemaal in de juiste richting moeten draaien om het leren goed te laten verlopen.