Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Word bewust van je eigen standpunten over meertaligheid en andere vormen van diversiteit. Beeldvorming rond meertaligheid en andere diversiteitaspecten is een wezenlijk onderdeel van diversiteitsensitief handelen. Bedenk dat niemand tenslotte baat heeft bij bijvoorbeeld een negatieve perceptie van de schooltaal.

Inspiratie

Doe zelf eens de DISCO-test. “DIversiteitsSCreening Onderwijs” (DISCO), is een online meet- en reflectie-instrument van het Steunpunt Diversiteit en Leren dat kan helpen om bewust te worden van eigen standpunten over meertaligheid en andere vormen van diversiteit. Deze zelftoetsing kan alleen uitgevoerd worden of als individu binnen een groep, waarna je, respectievelijk, een individueel- of groepsprofiel krijgt. Daarnaast krijg je een ‘gemiddeld diversiteitsprofiel van leerkrachten’ ter vergelijking.

Graag wat meer achtergrond?

  1. Brochure ‘Kiezen voor STEM’.
  2. Van den Berghe, W., & De Martelaere, D. (2012). Kiezen voor STEM: De keuze van jongeren voor technische en wetenschappelijke studies. Brussel:VRWI. pp. 98-127.