Korte beschrijving projecten

Het klimaat verandert. En jij?
SOS Klimaat - Basisoptie STEM

Het klimaat verandert – veel leerlingen zijn daarmee begaan. Wat is de precieze oorzaak van deze opwarming? In welke mate speelt de menselijke impact een rol en in welke mate is de opwarming een natuurlijk proces? Kunnen wij als mens de opwarming een halt toeroepen en hoe doen we dat dan?  In deze module worden de leerlingen gestimuleerd om vragen te stellen en van daaruit tot zorgvuldig geformuleerde onderzoeksvragen te komen. Aanvullend zoeken zij door een kort experiment een antwoord op één van die onderzoeksvragen.

Duur: 2 weken (10 lesuren)

Hydroponics - Groen groener groenst
Hydroponics - Basisoptie STEM

Wat is duurzaamheid nu precies en hoe kunnen we ons steentje bijdragen? De leerlingen worden uitgedaagd om hun voedselvoetafdruk te verkennen en om te onderzoeken hoe ze deze kunnen verlagen. Ze ontwerpen en bouwen zelf een hydroponics-systeem voor in de klas en verscherpen in de loop van het project hun vaardigheden in het probleemoplossend denken.

Duur trimester 1: 4 weken (20 lesuren)

De vervolgmodules voor trimester 2 (4 weken) en trimester 3 (3 weken) worden in samenwerking met de teacher design teams ontwikkeld.

Van 't een komt 't ander
Rube Goldbergmachine - Basisoptie STEM

In deze module worden de leerlingen uitgedaagd om een complexe Rube Goldbergmachine te bouwen die begint bij een smeltend ijsblokje en eindigt in een ludieke wake up call. Centraal in deze module staan het ontwerpproces, de concepten kettingreactie, oorzaak-gevolg, energievormen en –omzettingen en andere wetenschappelijke concepten en fenomenen die ingezet kunnen worden. Maar de focus blijft wel de creativiteit van de leerlingen.

Duur: 6 weken

STEMmige muziek
STEMmige muziek - Basisoptie STEM

Wat hebben tonen, natuurtonen, consonantie… met wiskunde, wetenschappen en techniek te maken? Pas je opgedane wetenschappelijke en muzikale kennis toe en ontwerp een programma dat muziek maakt of bouw een echte luidspreker.

Dit project, dat ontwikkeld wordt met de teacher design teams in de scholen, zal een andere invulling krijgen voor de basisoptie STEM-wetenschappen en de basisoptie STEM-techniek, zodat beide basisopties hun eigen accenten kunnen leggen binnen eenzelfde thema.

Duur: 6 weken

Mobiliteit – wel fietsen niet botsen
Wel fietsen niet botsen - Basisoptie STEM

De leerlingen bouwen een fietsantibotssysteem op basis van Arduino. Ze ondervinden gaandeweg dat zij voor een dergelijk systeem begrippen nodig hebben uit de fysica (zoals afstand en snelheid), maar ook uit de wiskunde (zoals de omtrek van een cirkel), en deze via logica en basisprogrammeertechnieken kunnen inzetten om veilliger met de fiets naar school te kunnen gaan.

Duur: 4 weken