Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

iSTEM-workshop

Ontwikkel STEM-workshops met jouw leerlingen

Met de LIFT-methodiek ontwikkelen jouw leerlingen, met ondersteuning, in 10 tot 12 uur STEM-workshops. Met behulp van een uitgewerkt stappenplan gaan ze met zelfverzonnen thema’s aan de slag. Ze kunnen kiezen uit 5 verschillende formats: escaperoom, onderzoek, spel, show of maak-opdracht. Het resultaat wordt dan uitgevoerd door elf- of twaalfjarigen, hetzij in de klas, hetzij daarbuiten.

Lees verder ...

Microbialfuelcells – Elektriciteit uit modder halen

Ontdek de kracht van modder: bouw je eigen elektriciteitsbron!
Ben jij geïnteresseerd in de energiecrisis en wil je met jouw klas op zoek gaan naar een alternatieve energiebron? Dan is de iSTEM-workshop ‘Elektriciteit uit modder halen?’ perfect voor jou!
In deze workshop delen we graag het volledige ontwerpproces van het project met jou en geven handige tips en tricks voor de implementatie ervan in jouw klas. Gedreven door het probleem van de energiecrisis, zullen we samen verschillende fases van het project doorlopen om uiteindelijk een microbiële brandstofcel (Microbial Fuel Cell = MFC) te kunnen bouwen. Dit project biedt een unieke mogelijkheid om biologie, fysica, chemie en techniek op een integratieve manier te verkennen.
Dit uitdagende project is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs met de optie wetenschappen. Maar met enkele aanpassingen kan het project ook geschikt zijn voor andere richtingen binnen de doorstroomfinaliteit en sterk wetenschappelijke richtingen van de dubbele finaliteit.
Mis deze kans niet om de wereld van duurzame energie te ontdekken en schrijf je vandaag nog in voor de workshop ‘Elektriciteit uit modder halen?’. We kijken ernaar uit om samen met jou de fascinerende wereld van STEM te verkennen en te bouwen aan een duurzame toekomst!

Lees verder ...

Groen, groener, groenst: een iSTEM-project over hydroponics

In deze workshop maak je kennis met het iSTEM-project ‘Groen, groener, groenst’, een iSTEM project dat ontwikkeld is voor de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken en waarin de leerlingen vanuit duurzaamheid een hydroponisch systeem ontwerpen, bouwen, monitoren en automatiseren. We tonen de aanpak van het begrip duurzaamheid, het onderzoekend leren en het ontwerpproces in de eerste graad. Gert Beenaerts, co-auteur van de drie Groen, Groener, Groenst iSTEM-projecten getuigt hoe hij met dit iSTEM-lesmateriaal aan de slag ging met zijn leerlingen van 2- STEM Wetenschappen. De resultaten zijn enkele originele hydroponische systemen!
Na deze workshop heb je heel wat inspiratie om dit project uit te rollen in jouw klas!

Lees verder ...

Museumbeveiliging 22

In deze workshop nemen we het nieuwe geïntegreerde lessenpakket ‘Museumbeveiliging 22’ onder de loep. De oorspronkelijke versie, ontwikkeld door STEM@school, heeft een update gekregen naar de nieuwe eindtermen en werd door studenten van PXL heruitgevonden als deel van hun opleiding. De ervaringen bij het ontwerpen van dit lessenpakket en het implementeren ervan bij leerlingen in het 3de jaar worden gedeeld. We bekijken samen de projectfiche, overlopen de inhoud en gaan met jou in gesprek over hoe je dit in de klas kan implementeren, welke leerkansen dit pakket biedt voor je leerlingen en met welke uitdagingen je rekening moet houden. In dit STEM-project worden leerlingen uitgedaagd om een maquette te maken met daarin hun eigen ontworpen systeem om kunstwerken te beveiligen. Er wordt volop ingezet op integratie vanuit fysica, wiskunde en techniek! De doelgroep is SO 2de graad maar het project kan ook inspiratie bieden voor implementatie in de 3de graad.

Lees verder ...

Artificiële intelligentie ❤ de wiskunde van het secundair onderwijs

Onze wereld is steeds meer gedigitaliseerd. Artificiële intelligentie (AI) in het bijzonder steekt steeds meer de kop op. De leerlijn AI Op School is opgebouwd om leerlingen uit het secundair onderwijs inzichten bij te brengen in de werking van AI-systemen. Bij de ontwikkeling van artificieel intelligente systemen komt heel wat wiskunde kijken. In deze presentatie bekijken we hoe de wiskunde uit het secundair onderwijs aan bod komt: eerstegraadsfuncties bij een classificatieprobleem, tweedegraadsfuncties bij beslissingsbomen, matrices bij convoluties, afgeleiden en functies met een meervoudig voorschrift bij neurale netwerken … Tijdens de presentatie maak je kennis met het lesmateriaal van AI Op School en welke wiskunde het omvat. Het lesmateriaal is vaak verwerkt in online Python notebooks. Na de presentatie is er een kort hands-on gedeelte waarin je zelf de Python notebooks voor in de wiskunde- of STEM-les eens uitprobeert. Deze notebooks kunnen gratis in de klas gebruikt worden. Hiervoor volstaat een computer met een internetbrowser, er moet geen extra software worden geïnstalleerd. Je kan alvast een kijkje nemen op https://dwengo.org/aiopschool/ en https://dwengo.org/wiskunde of https://dwengo.org/stem

Lees verder ...

Forensisch onderzoek

De leerlingen onderzoeken het verdacht overlijden van de directeur. Via de 5W1H methode (‘Wie?; Wat?; Waar?; Wanneer?; Waarom?; Hoe?’) gaan ze puzzelstukjes en informatie verzamelen om de dader(s) te identificeren. De leerlingen voeren verschillende onderzoeken uit in een coherent verhaal, waar elk onderdeel functioneel bijdraagt aan het oplossen van de deelproblemen. De onderdelen betreffen het ondervragen van verdachten (leerkrachten met een gegeven scenario), locatie plaats delict a.d.h.v. waterstaalnames en identificatie van waterorganismen, tijdstip van overlijden (a.d.h.v. Henssge en forensische entomologie), haar- en bloedanalyse, met vele ‘plug-ins’ zoals toxiciteit, DNA-analyse, vingerafdruk, burgerschap (hoe justitiesysteem werkt), etc. De leerlingen moeten een afgewerkt dossier inleveren en toelichten aan het hoofd van het ‘Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie’

Lees verder ...

Zonnecrème engineeren

We overlopen een lesverloop om leerlingen inzichten te geven in voor de mens schadelijke straling (fysica/biologie) en hoe we onze huid daartegen kunnen beschermen. De ingrediënten van zonnecrème worden functioneel bestudeerd (chemie) en via verschillende protocollen worden verschillende prototypes van zonnecrème (als technisch systeem) kwalitatief en kwantitatief met elkaar vergeleken met suggesties naar mogelijke optimalisaties. Het materiaal (UV-lampen, spectrometer, aangepaste digitale camera) en alternatieven worden gedemonstreerd, alsook de ontwikkelde formatieve procesevaluatie. Als spin-off belichten we ook kort een afgeleid project rond “verf en kleur” toe.

Lees verder ...

Is er buitenaards leven op Mars (geweest)?

Het STEM-project heeft als centrale verwonderingsvraag om te onderzoeken of er leven is (geweest) op Mars. Het doel is kinderen bewust maken van de plaats van de aarde in een uitgestrekt heelal en zonnestelsel. Zo komen we tot de verwonderingsvraag: Is er buitenaards leven (geweest) op Mars? Dit pakken we aan door een aantal deeluitdagingen aan te gaan. Dat leidt tot volgende projectstructuur: Centrale verwonderingsvraag
Module 1: Leven: Wat en waar?
Module 2: Hoe ver is Mars:? Een schaalmodel van ons zonnestelsel creëren.
Module 3: Kijken naar Mars: een telescoop bouwen.
Module 4: Is er water op Mars (geweest)? Een geologisch onderzoek.
Besluit
De modules zijn zo opgebouwd dat ze enerzijds een duidelijke samenhang vertonen, maar anderzijds los van elkaar gebruikt kunnen worden.

Lees verder ...