Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

De cel iSTEM Inkleuren is een consortium van Vlaamse universiteiten en hogescholen, gecoördineerd door Prof. dr. ir. Wim Dehaene (KU Leuven) en gesubsidieerd door het Departement Onderwijs. De kerntaak van de cel is de disseminatie van de principes van de iSTEM-didactiek, die gebaseerd op de onderzoeksresultaten en de expertise in STEM-onderwijs van de leden van de cel.
De activiteiten van de cel zijn gericht op het Secundair Onderwijs en zijn ingedeeld in drie grote pijlers:

Coaching van leerkrachtenteams, scholen en scholengemeenschappen en -groepen

Verspreiden van STEM-inspiratiemateriaal

Nascholingen voor leerkrachten, leerkrachtenbegeleiders, en directies. 

We vertrekken voor onze werking vanuit het idee van het STEM-ecosysteem om de STEM-minimumdoelen te vertalen naar de klascontext.

Voor het basisonderwijs verwijzen wij u graag naar onze collega’s van STEM voor de basis.

De cel iSTEM bundelt Vlaamse expertise in STEM-onderwijs

De cel iSTEM Inkleuren heeft leden vanuit de vijf associaties van het hoger onderwijs:

Leden

Filter op instelling

Filter op instelling

Filter op type lid

Filter op type lid

leden

leden

Coördinator, Promotor

Administratieve en logistieke ondersteuning

Administratieve en logistieke ondersteuning

Promotor

Promotor

Promotor

pagination