Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Meer vrouwen in STEM

Het feit dat HIV de oorzaak is van AIDS. Het verband tussen wiskundige symmetrieën en fysische behoudswetten. De dubbele helixstructuur van DNA. Wat hebben deze dingen met elkaar gemeen? Het zijn allemaal ontdekkingen door vrouwen! Er zijn er nog veel meer. Op deze website vind je een lijst van 91 vrouwen die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan wetenschappen. 

Dergelijke lijsten kunnen inspireren, maar als je er met een kritisch oog naar kijkt, kan je niet anders dan vaststellen dat 91 eigenlijk wel een heel laag aantal is. Binnen STEM is er dus zeker nood aan meer vrouwelijke rolmodellen want volgens de STEM-monitor 2022 blijft het aandeel meisjes in STEM-richtingen in het secundair op 32% steken.

Samenvatting resultaten meisjes in STEM, STEM-monitor 2022

Positief is wel dat het aandeel meisjes dat daarna doorvloeit naar STEM-richtingen in het hoger onderwijs stijgt. Het gaat dus in de goede richting, maar er is wel nog veel werk aan de winkel.

Febe De Witte & Laurens Verhoeven, studenten van de Artevelde Hogeschool Gent, hebben praktijkonderzoek gedaan naar hoe meisjes meer kunnen gemotiveerd kunnen worden voor STEM. De overzichtelijke flyer hieronder vat kernachtig hun resultaten samen. De volledige BAP van Febe De Witte & Laurens Verhoeven vind je via deze link.