Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Wat je moet weten als je aan de slag gaat met iSTEM-projecten…

Doelgroep

De cel iSTEM Inkleuren werkt voor de leerkrachten en scholen van het Secundair Onderwijs. Als je op zoek bent naar materiaal voor het Lager Onderwijs, verwijzen we je graag door naar onze collega’s van STEM voor de Basis.

Gratis, gebruiksvriendelijk leermateriaal

Het leermateriaal en bijhorende projectfiches voor iSTEM kan je makkelijk en gratis downloaden op de projectpagina van deze website. Dit materiaal werd ontwikkeld door Teacher Design Teams (TDT’s) van verschillende scholen, telkens met ondersteuning van de cel iSTEM. 

Wij delen dit materiaal onder de creative commons licentie die je onderaan op deze pagina terugvindt. Wij vragen enkel een correcte bronvermelding. Dus als je ons materiaal gebruikt, vergeet dan niet het logo van iSTEM te laten staan (je kan het hier downloaden).

De projectfiche: poort naar al het leermateriaal

De projectfiche die je al dan niet via de filters op deze website gratis kan downloaden, biedt een overzicht van het volledige project. Daarnaast kan je alle documenten downloaden die de leerlingen en jij kunnen gebruiken in je STEM-klas: van ondersteunend materiaal voor de leerlingen tot en met lesvoorbereidingen (‘bouwstenen’) voor de leerkracht.

4 afwerkingsgraden

Ontwikkelen van leermateriaal is altijd een proces met continue verfijning. Om aan de gebruikers duidelijk te maken in welke fase van dit proces het materiaal zich bevindt wordt er gebruik gemaakt van 4 afwerkingsgraden die steeds zijn weergegeven op de projectfiche door bijvoorbeeld:

 

Deze afwerkingsgraden zijn als volgt omschreven:

 1. de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik;
 2. het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback;
 3. het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen;
 4. het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

Gelieve dus rekening te houden met deze afwerkingsgraden bij het gebruik van het materiaal. 
Heb je feedback, suggesties of interessante aanvullingen voor het huidige materiaal? Ze zijn zeer welkom! Stuur ze via onze contactpagina.

Inkleurmodel

Elke STEM-les en elk STEM-project heeft een andere verhouding aan S-, T-, E-, en M-inhouden en -activiteiten, en dat is prima zolang er maar een mooi evenwicht is over het leerjaar en over de graad heen.

Om een overzicht te behouden en om aan te geven wat juist de verhoudingen zijn voor een bepaald STEM-project wordt deze figuur onderaan ingekleurd en toont deze in een oogopslag welke componenten er meer en minder aan bod komen. Bovenaan verstrengelen de helices zich om eraan te herinneren dat elke component niet los staat van de anderen maar dat ze geïntegreerd aan bod komen.

Spindiagram

Elk STEM-project is uniek en heeft een andere mix aan leeractiviteiten en accenten die gelegd worden. Dit spindiagram geeft in een oogopslag weer in welke mate de onderstaande 12 kenmerken aan bod komen. Elk van deze kenmerken is sterk gelinkt met de leeractiviteiten en helpt zo een lerarenteam om snel een beeld te krijgen van hoe het er in het STEM-project aan toe gaat.

 • Creativiteit
 • Ontwerpen en minimaliseren
 • Probleemoplossend denken
 • Gebruik van technologie
 • Gebruik van digitale middelen
 • Onderzoeken
 • Experimenteren
 • Werken met gegevens
 • Informatie opzoeken
 • Computationeel denken
 • Samenwerken
 • Communicatie
 

Gebruik het leermateriaal op joùw maat

Pas het leermateriaal toe op jouw specifieke context en maak het echt van jou, dat is echt de bedoeling! Hou hierbij rekening met de Creative Commons licentie die hieronder beschreven wordt. 
Let er wel bij op dat de rode draad doorheen het project niet te sterk wijzigt anders rafelt de achterliggende gedachte rond STEM uiteen. Om goede STEM te geven als leerkracht is niet zozeer het leermateriaal wel de gebruikte didactiek vooral van belang. Het leermateriaal dat hier ter beschikking wordt gesteld geeft een gemakkelijke aanzet om mee aan de slag te gaan als je al ervaring hebt met iSTEM-didactiek. 

Heb je behoefte aan bijscholing rond iSTEM-didactiek? Kijk dan eens onder de rubriek nascholing voor interessante leersessies. Of laat je stem horen via contact(at)istem.be.

Delen met en leren van elkaar, daar wordt iedereen beter van!

Door onderling ervaringen, leermateriaal en ideeën te delen kunnen we samen op een efficiënte manier grotere stappen voorwaarts nemen. We ondersteunen dan ook een deelcultuur in het onderwijslandschap zodat leerkrachten niet telkens opnieuw vanaf nul moeten starten om een project te ontwikkelen. Een bestaand project herwerken, bouwstenen van een bestaand project gebruiken in een nieuw project, gewoon een bestaand project zelf uittesten in je eigen context en nadien je aanpassingen en ervaringen delen, willen we sterk aanmoedigen en faciliteren. Heb je interesse om met andere leerkrachten ervaringen te delen in kleine, efficiënte intervisiesessies? Dan organiseert de cel iSTEM inkleuren dat graag! Contacteer ons op contact(at)istem.be.

Gebruikerslicentie

Materiaal dat ontwikkeld werd door Teacher Design Teams van verschillende scholen ontwikkeld met ondersteuning van de cel iSTEM Inkleuren, wordt ter beschikking gesteld onder de Creative Commons license.

 

Dit betekent dat je bent vrij om:

 • het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;
 • het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
 • Niet commercieel. Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Gelijk delen. Als je het werk hebt geremixt, veranderd of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
 • Geen aanvullende restricties. Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.