Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Tips

Filter op thema

Filter op thema
  • Alles
  • Diversiteit-sensitieve designtips

Trefwoorden_specifiek

Trefwoorden_specifiek
Overweeg het samenbundelen van STEM-scaffolds in een STEM-bundel.
Verwijs in de opdrachten naar de te gebruiken externe scaffolds.
Werk altijd UDL voor de lay-out en elk ontwerp.
Gebruik steeds dezelfde structuur voor de opdrachten(bundel).
Voorzie een lijst met uitleg voor de geselecteerde gebruikte pictogrammen bij de les-en evaluatieactiviteiten.
Ontwikkel fiches of integreer in je lesmateriaal info rond hoe je een onderzoeksvraag opstelt.
Gebruik meteen de juiste vaktaal.
Zorg voor een overkoepelende STEM-begrippenlijst
Werk (liefst met taalleerkracht) enkele handige geïntegreerde taalfiches uit.
Zijn de critical friends van je (her)ontwikkeld STEM-project divers?
Verzamel diversiteitsproof beeldmateriaal.
Maak de leerlingen warm voor STEM en zet de toon.
Durf Gamificatie elementen in te voeren.
Valoriseer ook praktische en manuele vaardigheden.
Verwijs schriftelijk en visueel bij instructies naar de juiste ondersteunende fiche of pagina.

pagination