Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Eerst spreken, dan schrijven.

Toelichting

Laat bij schrijfopdrachten leerlingen eerst verwoorden wat er moet geschreven worden en zet hen daarna pas schriftelijk aan de slag.

Geef taalversterkende en/of vakinhoudelijk feedback:

  • “Ik begrijp wat je bedoelt. Kan je je antwoord even herformuleren en het begrip ‘snelheid’ gebruiken in je antwoord?”
  • “Amira, probeer het antwoord van Mohammed nu eens te herformuleren door de zin te beginnen met: ‘De snelheid’?”

Graag wat meer achtergrond?

  1. Sherrington, T. & Cavigloli, O. (2020). Walkthru’s – Five step guides to instructional coaching. London: John Catt Educational Ltd.