Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Diversiteit

Diversiteit-sensitieve designtips

Ervaren leerkracht met ervaring in (COOL)iSTEM-ontwikkeling?

Geef een inclusieve dimensie aan je iSTEM-materialen door diversiteit-sensitieve designtips (DDT’s) rechtstreeks te integreren in elke iSTEM-ontwikkelfase. Maak een doelgerichte selectie uit de drie voorgestelde categorieën taal (groen), beeldvorming (paars) en toegankelijkheid (geel) in functie van de specifieke behoeften en profiel van jouw klasgroep.

Minder (i)STEM-ervaring?

De meeste diversiteit-sensitieve designtips (DDT’s) staan ook op zich en kunnen rechtstreeks gebruikt worden of als inspiratiebron dienen om je (STEM)-leermaterialen inclusiever te maken.

Geïnteresseerd in het waarom en de wijze waarop deze DDT’s tot stand zijn gekomen en een bundeling van de DDT’s en bijlagen? Klik dan hier voor een downloadbare pdf-bundel.

Filter op thema

Filter op thema
  • Alles
  • Beeldvorming
  • Taal
  • Toegankelijkheid
Voorzie een lijst met uitleg voor de geselecteerde gebruikte pictogrammen bij de les-en evaluatieactiviteiten.
Ontwikkel fiches of integreer in je lesmateriaal info rond hoe je een onderzoeksvraag opstelt.
Zorg voor een overkoepelende STEM-begrippenlijst
Zijn de critical friends van je (her)ontwikkeld STEM-project divers?
Verwijs schriftelijk en visueel bij instructies naar de juiste ondersteunende fiche of pagina.
Combineer bij eenzelfde opdracht steeds schriftelijke met mondelinge instructievormen.
Geef altijd enkelvoudige instructies bij opdrachten.
Ondersteun de les-en evaluatieactiviteiten visueel.
Voorzie voldoende formatieve evaluatie-activiteiten.
Loop het lokaal (in een klassieke klasopstelling) ook eens door vanop de laatste rij.
Formuleer de leerdoelen aan het begin van de les zodanig dat de leerlingen zich een beeld kunnen vormen van wat er verwacht wordt.
Bedenk zintuiglijk gevarieerde lesactiviteiten.
Formuleer de lesdoelen reeds op leerlingniveau: duidelijke operationele taal waaruit blijkt wat je verwacht en op welke wijze.
Maak i.f.v. de doelgroep een inschatting van de manier waarop je best taal-scaffolds zal gaan inbouwen.
Ondersteun schriftelijke instructies mondeling door een opdracht in andere woorden te herhalen.
Vermijd in de instructies vage woorden of woorden met dubbele interpretatiemogelijkheid.
Analyseer of er per STEM-deelprobleem zo min mogelijk nieuwe concepten moeten aangeleerd worden.
Gebruik duidelijke, operationele werkwoorden bij het begin van de instructie.
Werken aan vakinhoud en de bijhorende vaktaal gaan hand in hand.
Benut de interactiviteit van experimenten.
Kies ook eens voor een ‘andere’ mondelinge lesactiviteit rond vaktaal en dagdagelijkse taal.
Geef niet alle opdrachten in een keer aan het begin van de les.

pagination

Meer informatie

Ben je na het lezen van deze pagina nog op zoek naar meer informatie? Dan kan je eens kijken tussen onze workshops, daar komen de verschillende tools aan bod. Of stel jouw vraag via het contactformulier. Dan zal één van onderstaande coaches, met expertise in deze tool, jou met veel plezier helpen.

Diversiteitshulp