Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Diversiteit

Diversiteit-sensitieve designtips

Ervaren leerkracht met ervaring in (COOL)iSTEM-ontwikkeling?

Geef een inclusieve dimensie aan je iSTEM-materialen door diversiteit-sensitieve designtips (DDT’s) rechtstreeks te integreren in elke iSTEM-ontwikkelfase. Maak een doelgerichte selectie uit de drie voorgestelde categorieën taal (groen), beeldvorming (paars) en toegankelijkheid (geel) in functie van de specifieke behoeften en profiel van jouw klasgroep.

Minder (i)STEM-ervaring?

De meeste diversiteit-sensitieve designtips (DDT’s) staan ook op zich en kunnen rechtstreeks gebruikt worden of als inspiratiebron dienen om je (STEM)-leermaterialen inclusiever te maken.

Geïnteresseerd in het waarom en de wijze waarop deze DDT’s tot stand zijn gekomen en een bundeling van de DDT’s en bijlagen? Klik dan hier voor een downloadbare pdf-bundel.

Filter op thema

Filter op thema
  • Alles
  • Beeldvorming
  • Taal
  • Toegankelijkheid
Overweeg het samenbundelen van STEM-scaffolds in een STEM-bundel.
Verwijs in de opdrachten naar de te gebruiken externe scaffolds.
Werk altijd UDL voor de lay-out en elk ontwerp.
Gebruik steeds dezelfde structuur voor de opdrachten(bundel).
Voorzie een lijst met uitleg voor de geselecteerde gebruikte pictogrammen bij de les-en evaluatieactiviteiten.
Ontwikkel fiches of integreer in je lesmateriaal info rond hoe je een onderzoeksvraag opstelt.
Gebruik meteen de juiste vaktaal.
Zorg voor een overkoepelende STEM-begrippenlijst
Werk (liefst met taalleerkracht) enkele handige geïntegreerde taalfiches uit.
Zijn de critical friends van je (her)ontwikkeld STEM-project divers?
Verzamel diversiteitsproof beeldmateriaal.
Maak de leerlingen warm voor STEM en zet de toon.
Durf Gamificatie elementen in te voeren.
Valoriseer ook praktische en manuele vaardigheden.
Verwijs schriftelijk en visueel bij instructies naar de juiste ondersteunende fiche of pagina.
Eerst spreken, dan schrijven.
Combineer bij eenzelfde opdracht steeds schriftelijke met mondelinge instructievormen.
Geef altijd enkelvoudige instructies bij opdrachten.
Ondersteun de les-en evaluatieactiviteiten visueel.
Voorzie voldoende formatieve evaluatie-activiteiten.
Loop het lokaal (in een klassieke klasopstelling) ook eens door vanop de laatste rij.
Creëer tijdig orde en netheid in het klaslokaal.
Formuleer de leerdoelen aan het begin van de les zodanig dat de leerlingen zich een beeld kunnen vormen van wat er verwacht wordt.
Bedenk zintuiglijk gevarieerde lesactiviteiten.
Formuleer de lesdoelen reeds op leerlingniveau: duidelijke operationele taal waaruit blijkt wat je verwacht en op welke wijze.
Maak i.f.v. de doelgroep een inschatting van de manier waarop je best taal-scaffolds zal gaan inbouwen.
Ondersteun schriftelijke instructies mondeling door een opdracht in andere woorden te herhalen.
Vermijd in de instructies vage woorden of woorden met dubbele interpretatiemogelijkheid.

pagination