Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Heldere instructies

Vermijd in de instructies vage woorden of woorden met dubbele interpretatiemogelijkheid.

Voorbeeld

Vermijd woorden zoals ‘illustreer’ en ‘schets’, gezien deze kunnen alluderen naar het letterlijk ‘tekenen‘, maar ook naar ‘omschrijven met woorden‘. Dit onderscheid maken is uitzonderlijk lastig voor leerlingen met taalachterstand of met autismespectrumstoornissen (ASS).

Graag wat meer achtergrond?

Heb je feedback?

Alle feedback, tips en suggesties omtrent de tips en diversiteit-sensitief ontwikkelen zijn meer dan welkom! Mail ons gerust via contact@istem.be!