Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Voorzie voldoende formatieve evaluatie-activiteiten: mondelinge feedback, checklists voor zelfevaluatie, rubrics voor (peer)evaluatie.

Toelichting

Literatuur uit de vakdidactiek leert ons dat formatief bijsturen tijdens het leerproces zelf het grootste effect heeft op leerwinst.

Graag wat meer achtergrond?

  1. Hattie, J. en Timperley H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research 77:1, p. 81-112 
  2. Sherrington, T. (2014). Teach Now! Science: The Joy of Teaching Science (1st ed.) (p. 174-194). Routledge.https://doi.org/10.4324/9781315767925.