Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Gebruik meteen de juiste vaktaal.

Voorbeeld

Vb: Gebruik ‘hypothese’ en NIET ‘voorspelling’.

De omschrijving (‘voorspelling’) licht je mondeling toe en neem je op in STEM-begrippenlijst (of in de inleiding in de bundel) waarnaar je dan steeds kan verwijzen.