Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Zijn de critical friends van je (her)ontwikkeld STEM-project divers?

Toelichting

Laat de bundel screenen door collega’s (taal en wetenschappen), maar ook bijvoorbeeld leerlingen, anderstaligen, …

Iedereen heeft blinde vlekken wat betreft perceptie van dingen en verschijnselen. Het lesmateriaal waar je maanden aan hebt gewerkt, vormt hierop geen uitzondering. Critical friends bieden een prima opportuniteit om deze blinde vlekken aan het licht te brengen.

Overweeg om een critical friend aan te spreken uit bijvoorbeeld jeugdwerking of de lerarenopleiding humane wetenschappen. Toegegeven, deze mensen zullen misschien weinig kaas gegeten hebben van specifieke STEM-vakdidactiek, maar zij zullen je hoogstwaarschijnlijk attent kunnen maken op andere -even fundamentele- zaken waar je het bestaan niet van vermoedde. Belangrijk: dit is zonder waardeoordeel!

En ook: het vereist moed om je eigen blind spots onder ogen te zien en om hierna te handelen naar dit inzicht. Weet dat dit een ingrijpende ervaring kan zijn, in positieve zin: je gaat je leerlingen naar alle waarschijnlijkheid milder benaderen en je leerlingen zullen dit merken. Een vernieuwde verhouding leerkracht-leerling kan zo in de maak zijn! Hier kunnen alle betrokken partijen enkel wel bij varen.