Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Geef altijd enkelvoudige instructies bij opdrachten.

Toelichting

Splits meervoudige opdrachten op in deelopdrachten (a, b, c, ) met aparte instructies.

Voorbeeld

NIET: Noteer de waarnemingen, vergelijk ze met je buur, bespreek en formuleer je conclusies.

WEL:
a) Wat heb je kunnen waarnemen? Noteer hieronder je waarnemingen.

b) Heb je dezelfde waarnemingen als je buur? Noteer in de tabel de gelijkenissen en verschillen.
  • Gelijkenissen
  • Verschillen

c) Wat kan je nu besluiten? Formuleer hieronder je conclusie.

Graag wat meer achtergrond?