Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Ondersteun de les-en evaluatieactiviteiten visueel: selecteer pictogrammen en gebruik deze consequent.

Toelichting

Sommige leerlingen hebben moeite met het juist uitvoeren van een meerkeuzeopdracht als de opgave hen vraagt om te omcirkelen, te onderlijnen, aan te kruisen, etc… Het is handig voor deze leerlingen als je klassikaal even herhaalt wat het betekent om iets te omcirkelen. Doe voor en/of gebruik symbolen.

Graag wat meer achtergrond?

  • Gilbert JK. Visualization: A Metacognitive Skill in Science and Science Education. In: Visualization in Science Education. 2005. p. 9–27.