Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Zorg voor een algemene, overkoepelende steeds te gebruiken STEM-begrippenlijst.

Toelichting

Expliciteer elke OVUR(R)/STEMOOV-fase schriftelijk en koppel er het gebruikte pictogram aan. Geef de onderzoeks-en ontwerpcyclus schematisch weer.  Omschrijf de typische begrippen zoals onderzoeksvraag, hypothese (en aan welke criteria zij dienen te voldoen), variabele,