Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Bekijk bij schriftelijke lesactiviteiten of er extra ondersteuning kan worden geboden door taalfiches te ontwerpen of te ontlenen bij de leerkracht Nederlands.

Toelichting

In het algemeen is het echter belangrijk om aandacht te besteden aan zowel de vak- taalwoorden als de schooltaalwoorden. Dat veel vaktaalwoorden moeten worden aangeleerd, lijkt voor de hand te liggen. Maar de ervaring leert dat ook de schooltaalwoorden om aandacht vragen. Deze woorden worden vaak als bekend verondersteld, maar dat berust op een misvatting: leerlingen hebben vaak juist moeite met het begrijpen en correct gebruiken van termen als oplossen, gevolgen, oorzaken, kenmerken, omcirkelen, doorstrepen, enzovoort.

Voorbeelden

Graag wat meer achtergrond?

  1. Dijk, G. van, Hajer, M., Scharten, R., en Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO, p. 13