Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Formuleer leerdoelen

Formuleer de leerdoelen aan het begin van de les zodanig dat de leerlingen zich een beeld kunnen vormen van wat er verwacht wordt.

Toelichting

  • Mondeling en schriftelijk in bundel of op bord of projecteren.
  • Situeer de les ook binnen het groter plaatje: geef telkens aan in welke fase van de onderzoek-ontwerpcyclus de les zich situeert (OVURR/STEMOOV-model). Wat hebben we reeds gedaan? Wat gaan we vandaag doen en wat wordt er van jullie verwacht?

Inspiratie

Steek standaard een schema van onderzoeks-en ontwerpcyclus in de STEM-map van leerlingen om steeds naar terug te kunnen grijpen:

Graag wat meer achtergrond?

  1. Sherrington, T. & Cavigloli, O. (2020). Walkthru’s – Five step guides to instructional coaching. London: John Catt Educational Ltd. (‘Doorloopjes’ van Sherrington, T. & Cavigloli, O. (2020), (vertaling bij Pronese))

Heb je feedback?

Alle feedback, tips en suggesties omtrent de tips en diversiteit-sensitief ontwikkelen zijn meer dan welkom! Mail ons gerust via contact@istem.be!