Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Lesdoelen op leerlingniveau

Formuleer de lesdoelen reeds op leerlingniveau: duidelijke operationele taal waaruit blijkt wat je verwacht en op welke wijze.

Toelichting

Het lesdoel zo opstellen dat er een evaluatie-activiteit aan gekoppeld kan worden en dat het juiste beheersingsniveau bereikt wordt zoals beoogd in het leerplan.

Voorbeeld

  • Lesdoel op leerkrachten-niveau:
    • De leerlingen kunnen een v-t grafiek opstellen.
  • Lesdoel op leerlingen-niveau:
    • NIET: je kan een v-t grafiek opstellen
    • WEL: je kan (volledig zelfstandig OF m.b.v het gekregen sjabloon of ) een v-t grafiek tekenen die voldoet aan de eisen van een ‘perfecte grafiek’.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van scaffolds (zie Bijlage 11 – Grafieken tekenen)

Graag wat meer achtergrond?

  1. Molein Ingrid (aut., e.a.) & Rombaut Eef & Van Severen Tine (aut., e.a.), De taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar, Pelckmans Pro, Kalmthout (2018) , 271 blz.

Heb je feedback?

Alle feedback, tips en suggesties omtrent de tips en diversiteit-sensitief ontwikkelen zijn meer dan welkom! Mail ons gerust via contact@istem.be!