Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

STEM met een biologische bril (en vice versa)

Mensen zijn verre van de enige dieren die gebruik maken van probleemoplossend denken. We zijn zelfs niet de enige diersoort die gebruik maken van hulpmiddelen om problemen op te lossen. Zo kunnen kraaien hun eigen gereedschap maken om problemen op te lossen zo als je kunt zien in onderstaande video:

Bovendien leren dieren ons ook dat je problemen niet altijd alleen moet of kunt oplossen. Zo hebben wetenschappers bijvoorbeeld ontdekt dat hommels elkaar leren om puzzels op te lossen. Dat toont het belang van samenwerking en sociaal leren aan om probleem oplossend denken te verspreiden onder een groep. Probleemoplossend denken is dus duidelijk een vaardigheid die je kunt (aan)leren! Dit vraagt wel een juiste omkadering en de nodige begeleiding. Ook moet de moeilijkheidsgraad van het probleem correct afgestemd zijn op de doelgroep: begin met een eenvoudig probleem om de leerlingen het zelfvertrouwen te geven dat ze het kunnen leren. 

Aanrader voor de geïnteresseerden: als je nog voorbeelden wil vinden van hoe inventief en creatief dieren kunnen zijn in het oplossen van problemen, lees dan zeker iets van Dave Goulson (bijvoorbeeld het boek ‘Geroezemoes in het gras’). Dave Goulson kijkt op een speelse manier met een ingenieursbril naar het gedrag van kleine dieren.   

PS. Natuurlijk geldt ook in de natuur dat de definitie van een probleem relatief is. Als orca’s elkaar leren om boten aan te vallen dan lijkt dat voor ons als destructief en agressief gedrag maar voor hen is dat een oplossing zoeken voor een bedreiging die ze ervaren.