Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Vormingstraject voor scholen

Elke leerling heeft nood aan STEM-onderwijs.

Hoe ontwerp je als goede STEM-school zelf je STEM-onderwijs?

Hoe begin je hieraan als directie met jouw leerkrachtenteam?

1. Voorafname over de huidige schoolsituatie via online enquête voor directie en middenkader

2. Intakegesprek en infosessie met directie en middenkader

 • Uitwisseling verwachtingen en doelen
 • Informatie en handvaten over iSTEM-onderwijs voor directie en middenkader
 • Tijd voor vragen
 • Engagement van het lerarenteam en de directie, en het maken van afspraken

3. Startdag ontwikkelproces STEM-projecten met de lerarenteams

 • Volledige dag voor lerarenteams onder begeleiding van iSTEM-coaches
4. Thematische workshops voor leraren(-teams)
 • Vrije keuze uit: evaluatie van STEM, STEMOOV, computationeel denken, diversiteit,
 • Te volgen door één of meerdere teamleden (‘kampioen-principe’) naargelang de behoeften

5. Tussentijdse coaching en opvolging van de lerarenteams

 • Virtueel of fysiek, op regelmatige tijdstippen, met afgesproken verwachtingen
 • Communicatie en opvolging naar de directie toe

6. Gezamelijke, eindstudiedag (einde schooljaar), exclusief voor deelnemende scholen

 • Lerarenteams stellen hun projecten voor aan andere lerarenteams
 • Lerarenteams delen met elkaar en leren van elkaar
 • Netwerking en constructieve discussiegroepen voor leraren en directies

Praktische info

 • Doelgroep: grotere groepen lerarenteams binnen een school, scholengemeenschap of -groep.
 • Tijdspanne: één schooljaar.
 • Kostprijs: €200
 • Meer info of inschrijven voor dit vormingstraject? Neem contact op via contact@istem.be

 

Belangrijk: Dit is een volwaardig traject. Intekening hierop impliceert engagement van zowel de iSTEM-coaches als de leerkrachten en de scholen. Er wordt dus deelgenomen aan alle verplichte onderdelen, inclusief een beperkt aantal bevragingen/gesprekken door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen die de effectiviteit van dit traject opvolgen, alsook deelname aan de vormingsdagen en de eindstudiedag.