Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Forensisch onderzoek

De leerlingen onderzoeken het verdacht overlijden van de directeur. Via de 5W1H methode (‘Wie?; Wat?; Waar?; Wanneer?; Waarom?; Hoe?’) gaan ze puzzelstukjes en informatie verzamelen om de dader(s) te identificeren. De leerlingen voeren verschillende onderzoeken uit in een coherent verhaal, waar elk onderdeel functioneel bijdraagt aan het oplossen van de deelproblemen. De onderdelen betreffen het ondervragen van verdachten (leerkrachten met een gegeven scenario), locatie plaats delict a.d.h.v. waterstaalnames en identificatie van waterorganismen, tijdstip van overlijden (a.d.h.v. Henssge en forensische entomologie), haar- en bloedanalyse, met vele 'plug-ins' zoals toxiciteit, DNA-analyse, vingerafdruk, burgerschap (hoe justitiesysteem werkt), etc. De leerlingen moeten een afgewerkt dossier inleveren en toelichten aan het hoofd van het 'Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie'

Praktische informatie

Datum: 14/10/2023

Locatie:  

Inspiratiedag STEM

Doelgroep: Leerkrachten STEM

Lesgevers:

Meer info

https://www.stemportaallimburg.be/steminspiratiedag

Ontdek de iSTEM-Workshops

Uit ervaring weten we dat een aantal thema’s binnen STEM-onderwijs voor vele leerkrachten een uitdaging blijven. In een reeks van hands-on workshops van een halve dag gaan we dieper in op deze thema’s en bieden we leerkrachten de nodige handvaten om hun STEM-expertise nog te verbeteren. 

Bekijk hier alle workshops: