Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Bijvoorbeeld onderzoek van materialen, inzicht creëren in instrumenten en materialen.

Eigen aan de arbeidsmarktfinaliteit is dat leerlingen inzichten verwerven rond materialen die ze gebruiken, verbindingstechnieken, productietechnologie, enz. Aangezien hier vaak verschillende mogelijkheden bestaan, elk met zijn voor- en nadelen, kan het onderzoeken van de beste keuze van materiaal / verbindingstechniek / productietechnologie /… binnen een bepaald project een onderzoek op zich zijn. 

Structureer dit wel zoals een wetenschappelijk onderzoek door een goede onderzoeksvraag te stellen, een hypothese te formuleren, te meten, data te verzamelen, deze te analyseren en een gepaste conclusie te formuleren die de onderzoeksvraag beantwoord en de hypothese bevestigd of weerlegt.