Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Denk bij lesdoelen ook aan meer generieke praktische- en manuele vaardigheden. Zorg in de ontwikkelfase eveneens voor valorisatie ervan in de proces-en productevaluatie.

Voorbeeld

Neem vaardigheden zoals fijne motoriek, nauwgezet werken en oog voor detail op in een evaluatie met rubric. Informeer, zoals steeds, de leerlingen bij het begin van het project van dit evaluatie aspect.

Graag wat meer achtergrond?

  1. Noor NAM, Saim NM, Alias R, Rosli SH. Students’ performance on cognitive, psychomotor and affective domain in the course outcome for embedded course. Univers J Educ Res. 2020;8(8):3469–74.
  2. Gardner, H. (2011). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
  3. Ferris T, Aziz S. A Psychomotor Skills Extension To Bloom’s Taxonomy Of Education Objectives For Engineering Education. Explor Innov Educ Res [Internet]. 2005;(March):1–5.