Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

COOL voor iSTEM

Systematische, wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelmethodologieën om met een Teacher Design Team (TDT) zelf iSTEM-leermateriaal te ontwikkelen? Dat is wat "COOL voor iSTEM" en "CiSTEM²" te bieden hebben!
Systematische, wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelmethodologieën om met een Teacher Design Team (TDT) zelf iSTEM-leermateriaal te ontwikkelen? Dat is wat “COOL voor iSTEM” en “CiSTEM²” te bieden hebben!

COOL voor iSTEM

De procesbegeleiding van COOL voor iSTEM om een Teacher Design Team te ondersteunen en zo kwalitatief leermateriaal voor iSTEM-onderwijs te realiseren verloopt in verschillende fasen. Ontdek het overzicht met deze vijf fasen hieronder!

Fase 1: contextselectie

De eerste stap om te ontwikkelen is het in kaart brengen van de context van de leerlingen en de school. Dit bevat belangrijke aspecten zoals doelgroep, eindtermen, voorkennis, interesses, etc. 

Op basis van de output van de contextanalyse wordt er gebrainstormd over een passend en relevant thema. Om de uitwerking hiervan te ondersteunen moet er gegarandeerd worden dat het STEM-team voldoende multidisciplinair is om de ontwikkeling verder uit te werken.

De grote brok van het ontwikkelproces. Hier wordt er gewerkt aan de centrale uitdaging van het project, aan de leerdoelen en aan het ontwerpen van de gepaste leeractiviteiten om deze doelen te behalen.

Feedback en feedforward zijn belangrijk om verder te evolueren. Hier wordt het voorontwerp van het project kritisch onder de loep genomen door anderen en worden de nodige aanpassingen gedaan. Het format van het ondersteunende leermateriaal wordt vastgelegd.

In deze fase worden het script voor het project en een syllabus met ondersteunend leermateriaal uitgewerkt.

CiSTEM² - de (internationale) opvolger van "COOL voor iSTEM"

Op basis van de ervaringen en het onderzoek rond “COOL voor iSTEM” werd er internationaal gewerkt aan een verbeterde versie om studenten lerarenopleiding in het hoger onderwijs te ondersteunen bij het ontwikkelen van geïntegreerd leermateriaal. Dit werd gerealiseerd dankzij het Erasmus+ project CiSTEM².

Het resultaat kan je bewonderen op de website van CiSTEM², en is vrij toegankelijk om te gebruiken op zelfstandige basis.

Bekijk hieronder het filmpje voor meer informatie over het proces binnen CiSTEM²: