Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Evaluatie

Evaluatie van STEM-projecten

Evaluatie van STEM is moeilijk: evaluatie moet kaderen binnen de visie van de school op evaluatie, er zijn de STEM-minimumdoelen, het zijn complexe competenties die aan bod komen, er zijn verschillende vakken bij betrokken, het is zowel product- als procesevaluatie….

De voorbije jaren heeft de cel iSTEM Inkleuren een instrument uitgewerkt dat rekening houdt met die verschillende perspectieven. Als je er meer over wilt weten, volg dan zeker één van de bijscholingen die daarover georganiseerd worden.