Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Maak een lijst van de verwachte talige voorkennis waarover de leerlingen beschikken na de lagere school en eerste graad, waarrond je wel wil inzetten maar geen expliciete feedback meer op wil geven.

Voorbeelden

  • In een latere fase van de ontwikkeling kan je dit opvangen door bij (evaluatie)opdrachten een talig checklistje of kijkwijzertje aan te bieden.
  • Woordenlijsten/taalposters kan je voorzien van afbeeldingen en/of pictogrammen als visuele ondersteuning.

Inspiratie

Graag wat meer achtergrond?

  1. Geudens et al., (2021). Bouwstenen voor effectieve taaltrajecten. Praktijkgids voor taalondersteuning in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. pp. 40-42 en pp.71-73.