Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Creative Commons

Gebruikerslicentie

Materiaal dat ontwikkeld werd door Teacher Design Teams van verschillende scholen ontwikkeld met ondersteuning van de cel iSTEM Inkleuren, wordt ter beschikking gesteld onder de Creative Commons license.

 

Dit betekent dat je bent vrij om:

  • het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;
  • het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet commercieel. Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk delen. Als je het werk hebt geremixt, veranderd of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties. Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.