Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Pieter Gijbels

Expertise

Stel jezelf even voor.

Ik ben Pieter Gijbels, dr in de biologie (meer bepaald Plantkunde-ecologie). Ik ben ooit biologie beginnen te studeren omdat ik later wou lesgeven. Maar toen ik de kans kreeg om te doctoreren, heb ik die kans met beide handen gegrepen. Mijn PhD ging over de Effecten van nectarcompositie op bestuiving. Voor niet-biologen: ik heb bij Orchideeën onderzocht of er verschillende smaakprofielen van nectar zijn die insecten aantrekken en/of afstoten (bijvoorbeeld om inteelt te vermijden). In die periode kreeg ik ook de kans om excursies met studenten te begeleiden (wat ik nu opnieuw doe met mijn studenten) en veel te reizen. Vooral dat laatste was mooi mee genomen, omdat ik best wel nieuwsgierig ben en altijd wil bijleren. Mijn lerarenopleiding heb ik in die tijd ook in avondschool gedaan.

Je geeft Biologie en STEM in de lerarenopleiding aan Thomas More Mechelen?

Ja. STEM is een keuzevak voor de meeste studenten, maar wel een plichtvak voor studenten die wetenschappen en/of techniek combineren. Ik vind het belangrijk dat de studenten al de nodige basiskennis hebben om aan STEM te beginnen.

In het STEM-vak beginnen we met een theoretisch kader om dan al snel het vakoverschrijdend aspect aan te kaarten: zo krijgen studenten met een wetenschappelijke achtergrond een introductie in Techniek en omgekeerd. Daarna gaan ze in gemengde teams projecten uitwerken.

STEM geeft jongeren veerkracht voor de toekomst.

Wat ik vooral leuk vind aan mijn opdracht is om de evolutie die studenten in de loop van hun studies doormaken, te observeren. Ik hoop altijd dat ik daar mijn steentje toe bij gedragen heb, ook al is dat bij

Naast mijn lesopdracht ben ik ook coördinator van het WiWeTeR-team. De laatste jaren zijn we met WiWeTer geëvolueerd van eerder technisch gerichte pakketten naar het volledige STEM-verhaal. Het aanbod is in die periode ook vervijfvoudigd. We hebben ook een aantal Makerspaces, waarmee we niet alleen de leerlingen willen bereiken, ook leerkrachten en een breder publiek via bijvoorbeeld bibliotheken. 

Hoe ervaar je het om mee in het team van iSTEM te zitten?

Het is een hele fijne ervaring om samen met die collega’s te werken aan het STEM-onderwijs. Vooral het teamwerk binnen de groep ligt mij helemaal: ik ben een teamspeler en door iSTEM heb ik weer een aantal professionele uitdagingen waar ik helemaal voor wil gaan. Ook het feit dat mijn ervaring met WiWeTeR zo gewaardeerd wordt, geeft wel energie.

Waar zitten jouw ambities binnen iSTEM?

Ik hoop dat we de maatschappij ervan kunnen overtuigen dat STEM ideaal is om de jongeren te wapenen voor de toekomst en voor hun leven, want in STEM leren ze problemen op te lossen en leren ze ook veerkracht. Ik ben daar alvast van overtuigd.

Ik zie wel een aantal uitdagingen: het bereiken van de doelgroep, het helpen van de leerkrachten zonder een materiaalwinkel te worden, het opzetten van een uitleensysteem voor sommige projecten, ondersteuningstools uitwerken voor STEM-leerlijnen binnen een school… 

Ja, ik ben wel ambitieus. Al weten we nog niet wat de impact van de nieuwe minimumdoelen op het onderwijs gaat zijn.