Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Seppe Hermans

Expertise

Stel jezelf even voor.

Ik ben Seppe Hermans en momenteel werk ik aan mijn doctoraat in het domein van de onderwijswetenschappen. Voor degenen die niet bekend zijn met dit vakgebied: het omvat onderzoek naar alle aspecten van het onderwijs, variërend van de motivatie van leerlingen en leerkrachten tot onderwijsbeoordeling en beleidsvorming. Mijn doctoraat richt zich specifiek op twee belangrijke aspecten: geïntegreerd STEM-onderwijs en computationeel denken, met de nadruk op de doelgroep van de arbeidsmarkt en dubbele finaliteit (ook wel ‘vocational training’ genoemd in het Engels).”

Mijn initiële opleiding is in de elektrotechniek (PBa), aangevuld met een specifieke lerarenopleiding. Later, vanwege mijn interesse, heb ik aanvullende opleidingen gevolgd, waaronder trainingen bij CERN in Zwitserland; het Laserinterferometer Gravitatiegolfobservatorium (LIGO) in Hanford, Verenigde Staten; het Perimeter Institute (PI) in Waterloo, Canada; en het Europees Ruimteagentschap (ESA) in Leiden, Nederland. 

Ik heb 12 jaar lesgegeven aan de GO! Spectrumschool in Deurne, gevolgd door twee jaar als Technisch Adviseur. Tijdens die periode raakte ik al snel betrokken bij de ontwikkeling van een STEM-richting, lang voordat dit officieel werd opgenomen in de eindtermen. Als school behaalden we toen het STEM-label van Scientix. Bovendien vervulde ik meerdere jaren de rol van taaladviseur, wat binnen deze context zeer relevant was vanwege de hoge Onderwijs Kansarmoede Index (OKI) van de school en de belangrijke rol van taal. Hiermee probeerde ik een brug te slaan tussen taal- en technische vakken.

Mijn brede interesses leidden tot deelname aan diverse projecten, waaronder Great minds in STEM: Bridging the gap van ASEF, waar leerlingen van diverse culturele achtergronden hun percepties over STEM deelden. Ik was ook betrokken bij het Scientix-project BLOOM Bio-economy en verschillende Erasmusprojecten, zoals Taccle 3 over computationeel denken. Deze ervaringen openden nieuwe kansen, waaronder mijn huidige rol als Scientix-Ambassador, en gaven me de kans om internationale vriendschappen te sluiten.

Hoe ervaar je het om mee in het team van iSTEM te zitten?

iSTEM voorziet in een belangrijke behoefte om kennis en expertise te verzamelen en deze uit te dragen naar de leerkrachten. Hoewel mijn focus vooral op onderzoek ligt, en hierdoor dus beetje een buitenbeentje ben, voel ik me vereerd om deel uit te maken van iSTEM. Ik onderzoek het effect van wat we met iSTEM doen enerzijds kwantitatief door effectiviteitsmetingen en anderzijds kwalitatief door bijvoorbeeld interviews. In mijn laatste artikel heb ik het vooral over de complexiteit van motivatietypes van leerlingen. Daarbij viel op dat er een significant verschil is tussen jongens en meisjes.

Waar zitten jouw ambities binnen iSTEM?

Het combineren van mijn doctoraat, effectiviteitsonderzoek en coaching vergt soms balanceren, waarbij momenteel onderzoek de hoogste prioriteit heeft. Dankzij mijn ervaring fungeer ik als brug tussen onderzoek en praktijk. Op langere termijn zie ik daarom zeker de optie meer coaching op mij te nemen, vooral gericht op de arbeidsmarkt en dubbele finaliteit. Vanwege de jaarlijkse verlenging van het project is dit momenteel echter onzeker. Desalniettemin zet ik door en werk ik aan het bevorderen van het internationale aspect van iSTEM.