Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

nocturnes

Extra iSTEM-nocturne over Artificiële Intelligentie

Uitzonderlijk doen we een extra Nocturne die niet over een project gaat, maar wel toelicht hoe je AI in de klas aan bod kan laten komen. De prijswinnende leerlijn AI Op School streeft er naar om leerlingen te laten begrijpen wat de achterliggende principes van artificieel intelligente systemen zijn. Wat zijn de mogelijkheden én beperkingen van AI?
Het lesmateriaal van AI Op School komt bovendien aan bod via verschillende STEM-projecten: AI en klimaat, sociale robot, AI in de landbouw, AI in de kunst, AI in zorg, taaltechnologie … Er is voor elk wat wils. We zorgen door laagdrempeligheid door activiteiten met en zonder computer aan te bieden. Er is voor elke studierichting iets voorhanden.
Neem alvast een kijkje op AI Op School

Lees verder ...

Fiets

Elke woensdagavond lichten we van 20u tot 21u30 een iSTEM-project toe tijdens een online nascholing.

Lees verder ...

Revalidatietoestel

Elke woensdagavond lichten we van 20u tot 21u30 een iSTEM-project toe tijdens een online nascholing.

In dit STEM-project voor de 2e graad doorstroom of dubbele finaliteit gaan leerlingen aan de slag om een revalidatietoestel te ontwikkelen voor medeleerling Mathijs die een verkeersongeluk gehad heeft en veel moeite heeft om zijn linkerarm te bewegen. De leerlingen ontwerpen een revalidatietoestel voor Mathijs zodat hij de spierkracht in zijn armen kan trainen en voorzien een aangepast trainingsschema. Ze ervaren hierbij de nood om te leren over spieren, krachten, momenten, katrollen en vectoren. Deze kennis en vaardigheden moeten ze inzetten om een model te maken en om op basis van de berekeningen met dit model een eenvoudig revalidatietoestel te ontwikkelen. Dit kan met eenvoudige materialen of geavanceerd afhankelijk van de studierichting.
Dit project werd oorspronkelijk voor het 3e jaar van de (vroegere) richtingen Wetenschappen-Wiskunde en Industriële Wetenschappen maar is nuttig voor elke richting met sterke component wetenschappen/mechanica. Er is speciale aandacht voor misconcepties rond krachten en een sterke integratie tussen fysica/mechanica (statica) en wiskunde (vectoren). Indien gewenst kunnen sterke technische richtingen dit nog veel technischer uitwerken m.b.v. hun infrastructuur zoals bijvoorbeeld CNC-machines..

Lees verder ...