Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Probleemoplossend denken

www.pixabay - photo by wokandapix

Afval kan je reduceren!

De blikkenpers is een populair techniekproject, waarin de leerlingen van de arbeidsmarkt belangrijke technische vaardigheden kunnen verwerven.
De studenten van de EduMa van de KU Leuven hebben een lessenreeks gemaakt voor in PAV, die een STEMmige voorbereiding kunnen vormen voor de praktijklessen.

Lees verder ...

Revalidatietoestel

Elke woensdagavond lichten we van 20u tot 21u30 een iSTEM-project toe tijdens een online nascholing.

In dit STEM-project voor de 2e graad doorstroom of dubbele finaliteit gaan leerlingen aan de slag om een revalidatietoestel te ontwikkelen voor medeleerling Mathijs die een verkeersongeluk gehad heeft en veel moeite heeft om zijn linkerarm te bewegen. De leerlingen ontwerpen een revalidatietoestel voor Mathijs zodat hij de spierkracht in zijn armen kan trainen en voorzien een aangepast trainingsschema. Ze ervaren hierbij de nood om te leren over spieren, krachten, momenten, katrollen en vectoren. Deze kennis en vaardigheden moeten ze inzetten om een model te maken en om op basis van de berekeningen met dit model een eenvoudig revalidatietoestel te ontwikkelen. Dit kan met eenvoudige materialen of geavanceerd afhankelijk van de studierichting.
Dit project werd oorspronkelijk voor het 3e jaar van de (vroegere) richtingen Wetenschappen-Wiskunde en Industriële Wetenschappen maar is nuttig voor elke richting met sterke component wetenschappen/mechanica. Er is speciale aandacht voor misconcepties rond krachten en een sterke integratie tussen fysica/mechanica (statica) en wiskunde (vectoren). Indien gewenst kunnen sterke technische richtingen dit nog veel technischer uitwerken m.b.v. hun infrastructuur zoals bijvoorbeeld CNC-machines..

Lees verder ...

Koelen zonder stroom

Ontwerp met je leerlingen een technische oplossing om in lage-inkomenslanden voedsel langer te kunnen bewaren door middel van een koelsysteem zonder elektrische stroom!

Lees verder ...

Circulariteit en innovatie bij bereiding appel-druivenwijn

Via geïntegreerd toepassen van leerstof uit verschillende vakken gaan leerlingen projectmatig, zelfstandig en onder begeleiding aan de slag om tot een aantal inzichten te komen. Volgens het principe van probleemoplossend denken en toepassen van STEM-didactiek laten we de leerlingen zelf meedenken en verantwoordelijkheid opnemen voor het laten slagen van een opgezet project. Op die manier verhogen we hun intrinsieke motivatie en het rendement van het leerproces. De inzet is om leerlingen aan te zetten meer circulair te denken. Hiervoor willen we werken rond de bereiding van appel-druivenwijn.

Lees verder ...