Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

STEM met impact!

“Think Global, Act Local.” Vanuit het idee achter deze slogan is deze bachelorproef van studenten Lennert Mestdach en Stijn Van Esbroeck ontstaan. Ze gingen op zoek naar een manier om leerlingen het gevoel te geven dat zij lokaal een impact kunnen hebben op globale uitdagingen. 

Voor een deel van hun opleiding hebben ze klimaatworkshops ontwikkeld en uitgetest alsook een project uitgewerkt rond de opwarming van de aarde. Het leek hen dus logisch om ook in hun bachelorproef aan de slag te gaan rond de klimaatverandering. Er zijn echter veel aspecten aan de klimaatproblematiek. Na gesprekken met docenten en medewerkers van de Arteveldehogeschool, kwamen ze tot de conclusie dat de impact van voeding op dat vlak nog onderbelicht blijft. Vanuit het onderwijsveld komt de vraag naar concreet lesmateriaal dat globale thema’s op een interdisciplinaire manier benadert.

Vanuit die nood werd het hun doel om een STEM-project uit te werken rond klimaatverantwoorde en gezonde voeding. Voeding is niet alleen verantwoordelijk voor een groot deel van onze koolstofvoetafdruk, het is ook iets waar de leerlingen dagelijks mee in contact komen. Daarbovenop mag het het belang van gezonde voeding ook niet vergeten worden. Om die reden werden de leerinhouden van gezonde voeding gecombineerd met de leerinhoud rond de klimaatimpact van voeding.

Ontdek alles over hun werk op www.Arteveldehogeschool.be waar hun werk wordt toegelicht en gedeeld met het brede publiek.