Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder: niet alleen één van de vele motto’s van iSTEM maar blijkbaar ook van de EDUbox rond samenwerken van de VRT. We horen van veel leerkrachten – zeker uit de B-stroom en de arbeidsmarktfinaliteit – dat teamwerk niet altijd evident is. Nochtans is samenwerken een belangrijke pijler in STEM-projecten. De VRT ontwikkelde samen met een aantal partners een EDUbox met interessante activiteiten om in de klas te gebruiken: EDUbox Teamwork.

De activiteiten van de EDUbox kunnen gecombineerd worden met de meeste STEM-projecten, omdat samenwerken (bijna) altijd aan bod komt. Het project Spaghettibruggen bouwen besteedt daar ook expliciet aandacht aan. 

Gerelateerde pagina's