Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Impactsuccesverhaal: Robotica

Als kind wilde Francis wyffels al zelf robots bouwen. Nu geeft hij die kans aan andere jongeren.

Francis is professor bij IDLab UGent en doet fundamenteel onderzoek naar robotica en artificiële intelligentie (AI). Hij bouwt robots, bijvoorbeeld voor een project waarbij geprobeerd wordt om robots de was te laten plooien. “Wij passen de robot aan, want als je hem bijvoorbeeld handen wilt geven, vind je standaard enkel eenvoudige pinchers, dat zijn dingen die door open en dicht te gaan een grijpbeweging kunnen maken, maar er zit daar heel weinig gevoel in.” Omdat bij een robot sensoren in de vingertoppen inbouwen moeilijker is, maken de meeste systemen gebruik van visie. Francis past liever de hardware aan: hij maakt eigen vingers en leert zij robots taken aan via AI. Door mensen bepaalde handelingen te laten voordoen, kan de robot leren in omgevingen die veel aanpassingsvermogen, intelligentie en creativiteit vergen. “Het gaat niet over repetitieve handelingen,” benadrukt Francis, maar over taken, “de next step als het ware, opdrachten die toch enige vorm van aanpassingsvermogen vereisen van de mens vandaag, of van de robot in de toekomst.

Lees dit verhaal hier verder.

Gerelateerde pagina's