Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

iSTEM werkt samen met het STEMpact-project van VOKA via het Excellentiefonds

VOKA - STEMpact

Via het Excellentiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming lanceerde VOKA het STEMpact dat Vlaanderen-breed 20 scholen en bedrijven samenbrengt om het STEM-onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Elk deelnemend bedrijf neemt het mentorschap op zich voor de bijhorende partnerschool en via een verschillende informatieve sessies binnen een lerend netwerk werken de school-bedrijf teams aan een actieplan om verder te excelleren in hun STEM-onderwijs! Als deel van dat traject binnen de lerende netewerken reikt de cel ‘iSTEM inkleuren’ haar expertise aan om de teams te informeren en te ondersteunen om hun STEM-onderwijs verder vorm te geven.

VOKA telt hier 4 kwaliteitscriteria voorop waarbinnen de teams hun vorderingen kunnen realiseren, dat zijn onderwijsmethode, leerplan, professionalisering van het schoolpersoneel, en samenwerking met het bedrijfsleven.

Het school-bedrijf team dat het beste presteert, sleept de ‘VOKA STEMpact award’ in de wacht!

Bezoek voor meer info de website van STEMpact.

VOKA - STEMpact