Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

De (huidige) eindtermen verwijzen expliciet naar geïntegreerde STEM. Zo leren de leerlingen omgaan met problemen uit de dagelijkse realiteit, die enkel opgelost kunnen worden door interdisciplinair te werken. STEM is een springplank voor meer samenwerking tussen leerkrachten over de vakken heen. Zo kunnen ze naast het delen van inhoudelijke en didactische praktijkkennis ook een betere inschatting maken van alle talenten van de individuele leerlingen. 

Tenslotte vormt een geïntegreerde STEM-aanpak een ideale manier om aan 21ste eeuwse vaardigheden en attitudes te werken.

‘De problemen en uitdagingen in de complexe wereld van vandaag en morgen vereisen niet enkel en alleenkennis en vaardigheden uit de specifieke disciplines maar ook interdisciplinaire vaardighedenzoals probleemoplossend denken, creativiteit, kritische denken, samenwerken … m.a.w. 21ste eeuwse vaardigheden.’ (uit memorie van toelichting).