Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Je kunt samen met een aantal collega’s een STEM-project introduceren in één van de vakken. In zo’n STEM-project zijn typisch enkele deelproblemen die kunnen opgelost worden in een apart vak, daar kan dan ook verder aan gewerkt worden in deze afzonderlijke lessen. Na het oplossen van zo’n deelprobleem kan de oplossing dan teruggekoppeld worden naar het vak waar het STEM-project geïntroduceerd werd.

Een alternatief is om te werken met project-dagen. Ook dan moet er goed overlegd worden tussen de vakleerkrachten om te bespreken wanneer de nodige theorie gezien wordt.