Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Dit is niet de bedoeling. Verzamel collega-leerkrachten rond je die een bijdrage kunnen leveren vanuit de andere STEM-disciplines. Als je niet meteen in je onmiddellijke omgeving hiervoor terecht kan, spreek dan een breder netwerk aan (andere graad, scholengroep/gemeenschap, stagiaires van lerarenopleidingen,….).

Voor leerkrachten is het invoeren van STEM een groeiproces. Verwacht dus niet dat het vanaf het eerste schooljaar direct perfect zal verlopen. Begin met bestaande projecten naar je hand te zetten (bijvoorbeeld opĀ deze website bij projecten). Je hoeft echt het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zo kan je al aan de slag gaan. Dit spaart alvast tijd en geeft je een eerste ervaring.