Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

STEM kan een vak zijn, maar dat hoeft niet altijd. Leerinhouden en vaardigheden uit verschillende (minstens 2) STEM-disciplines kunnen geïntegreerd aangebracht worden in een specifiek STEM-vak, maar deze kunnen ook in de afzonderlijke vakken aan bod komen waarbij er dan expliciet linken gelegd worden met de inhouden en vaardigheden uit de andere vakken. De keuze om een toegewijd STEM-vak in te richten of om eerder in te zetten op het expliciet integreren van STEM in afzonderlijke vakken is eigen aan de school en kan verschillend zijn afhankelijk van de studierichting.