Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs


Nee, techniek is één van de disciplines die aan bod kunnen komen in STEM. Techniek wordt pas STEM als het gecombineerd wordtmet minstens één andere discipline.