Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

STEM voor de basis

iSTEM is de partner voor het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs verwijzen wij u graag naar onze collega’s van STEM voor de basis. Daar vind je een eigen didactiek, nascholingen en materiaal specifiek voor het basisonderwijs.

STEM voor de Basis is een Vlaanderenbreed lerend netwerk dat georganiseerd wordt vanuit diverse lerarenopleidingen (VIVES, Artevelde, HOWEST, HOGent, Odisee, UCLL, Thomas More). De deelnemers zijn lerarenopleiders, leraren, pedagogische begeleiders van de verschillende netten, partners uit het informeel leren, vakdidactische onderzoekers en vertegenwoordigers van de bedrijfswereld. Het doel van dit netwerk is het ondersteunen van zowel de lerarenopleidingen als het werkveld (basisscholen, pedagogische begeleiding) bij de implementatie van STEM in het curriculum.

De werking van het lerend netwerk STEM voor de Basis is bouwt voort op de resultaten van heel wat onderzoekprojecten m.b.t STEM bij de verschillende partners van het netwerk. Op die manier kunnen STEM-inzichten uit onderzoek samen met goede praktijkvoorbeelden naar het werkveld worden verspreidt. 

Dit leidt tot nieuwe inzichten over onderwijsvisie, didactiek en kansen voor alle kinderen met betrekking tot STEM in de basisschool. Zo werden reeds didactische handvatten ontwikkeld om met STEM aan de slag te gaan op klasniveau, werden
sleutels afgebakend met als doel een STEM-geletterdheid te stimuleren bij alle kinderen en werd een draaiboek ontwikkeld om STEM duurzaam te implementeren op schoolniveau.

Meer informatie

Ben je na het lezen van deze pagina nog op zoek naar meer informatie? Dan kan je eens kijken tussen onze workshops, daar komen de verschillende tools aan bod. Of stel jouw vraag via het contactformulier. Dan zal één van onderstaande coaches, met expertise in deze tool, jou met veel plezier helpen.