Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

STEM

STEM is een acroniem dat inmiddels bekend is bij het brede publiek en staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De afzonderlijke disciplines kunnen bijdragen aan een STEM-onderwijservaring, maar het is pas echt STEM wanneer deze vakgebieden geïntegreerd worden aangeboden. Op die manier kunnen leerlingen leren hoe verschillende vakgebieden samen komen en elkaar versterken in het oplossen van allerhande problemen uit hun leefwereld.

iSTEM is een manier om STEM in het secundair onderwijs aan te pakken en onder begeleiding aan de STEM-minumumdoelen te werken. De i van iSTEM heeft vele betekenissen: integratie, interdisciplinair, interactief, inclusief, innovatief…

Er zijn veel misverstanden over de E van STEM. Vele leerkrachten denken ten onrechte dat dit niet voor hun leerlingen van toepassing is “omdat zij toch nooit ingenieurs zullen worden”. 

Nochtans is de E relevant voor alle leerlingen, omdat dat over het probleemoplossend denken gaat. Er is een grote verscheidenheid van problemen dat aan bod kan komen in STEM-project, het belangrijkste daarin is dat het moet aansluiten bij de leefwereld en de interesses van de leerlingen.