Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek

De leerlingen onderzoeken het verdacht overlijden van de directeur. Via de 5W1H methode (‘Wie?; Wat?; Waar?; Wanneer?; Waarom?; Hoe?’) gaan ze puzzelstukjes en informatie verzamelen om de dader(s) te identificeren. De leerlingen voeren verschillende onderzoeken uit in een coherent verhaal, waar elk onderdeel functioneel bijdraagt aan het oplossen van de deelproblemen. De onderdelen betreffen het ondervragen van verdachten (leerkrachten met een gegeven scenario), locatie plaats delict a.d.h.v. waterstaalnames en identificatie van waterorganismen, tijdstip van overlijden (a.d.h.v. Henssge en forensische entomologie), haar- en bloedanalyse, met vele ‘plug-ins’ zoals toxiciteit, DNA-analyse, vingerafdruk, burgerschap (hoe justitiesysteem werkt), etc. De leerlingen moeten een afgewerkt dossier inleveren en toelichten aan het hoofd van het ‘Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie’

Lees verder ...