Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Pi-dag 2023

Naar goeie gewoonte wordt op 14 maart (3/14 in Amerikaanse datumnotatie) π-dag gevierd. π is één van de meest fundamentele wiskundige constantes die op allerlei plekken blijft opduiken die op het eerste zicht niets met cirkels te maken hebben. Van statistiek tot oneindige reeksen, π blijft terugkomen, bijvoorbeeld in de bekende vergelijking van Euler: e +1=0.

Wist je bijvoorbeeld dat de verhouding tussen de totale lengte van een rivier (gemeten langs de rivier) tot de lengte in vogelvlucht (dus in een rechte lijn) π benadert? 

Zoals elk jaar heeft ook Matt Parker van het YouTube-kanaal Stand-up Maths een video met een unieke manier om π te berekenen: