Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Diversiteitsprofiel

Stel een diversiteitsprofiel op voor de doelgroep waarvoor het STEM-project bedoeld is. Hieronder zijn enkele vragen die je herbij kunnen begeleiden:

 • Wat is de verhouding aan meisjes/jongens?
 • Wat is de taalachtergrond van je klas?
  • Hoeveel verschillende en welke moedertalen is je klas rijk?
 • Zijn er leerstoornissen aanwezig?
  • Wat is hun aard?
 • SES kenmerken?
 • Etnische achtergrond?
 • Hoogbegaafdheid?
 • Wat is de schoolcontext?
  • (OKI, buurt, profiel, instroom, …)
 • Hoe liggen de onderlinge verhoudingen binnen de klasgroep?
 • Waar liggen de sterktes en zwaktes van de leerlingen?
  • Waar zijn deze van de klasgroep in haar geheel?
 • Wat leeft er in de klasgroep?
  • Is er een zicht op hun interesses en bezorgdheden?

Inspiratie

Heb je feedback?

Alle feedback, tips en suggesties omtrent de tips en diversiteit-sensitief ontwikkelen zijn meer dan welkom! Mail ons gerust via contact@istem.be!