Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Gelaagde begrippen

Detecteer gelaagde begrippen bij het opstellen van de leerdoelen.

toelichting

Hier worden woorden -die een precieze betekenis in de natuurkunde hebben- in een figuurlijke zin gebruikt. Meertalige jongeren beheersen de figuurlijke betekenis in de dagelijkse taal vaak onvoldoende. Het is voor hen dan ook een hele uitdaging om de verschillende lagen van betekenis in de juiste context te kunnen plaatsen. Hierdoor ontstaan al heel wat misconcepties, nog voor het begrip in kwestie ooit in een les natuurkunde aan bod is gekomen!

Voorbeelden

Enkele vaak zulke voorkomende begrippen zijn onder meer: ’massa’, ‘kracht’ en ‘energie’. Het zijn gelaagde begrippen waarover pre-of misconcepties of misverstanden kunnen bestaan. Ze worden immers anders in het dagelijks taalgebruik gehanteerd: ‘een grote massa was bijeengekomen’; ‘deze persoon is een goede werkkracht’; ‘sporten geeft mij energie’, enz

Extra voorbeelden rond gelaagde begrippen kan je hier als bijlages vinden:

Graag wat meer achtergrond?

  1. Philip M. en Gerhard Sonnert. Understanding Misconceptions Teaching and Learning in Middle School Physical Science. American Educator 40.1 (2016): 26-32
  2. Dijk, G. van, Hajer, M., Scharten, R., en Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO

Heb je feedback?

Alle feedback, tips en suggesties omtrent de tips en diversiteit-sensitief ontwikkelen zijn meer dan welkom! Mail ons gerust via contact@istem.be!