Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

STEM-concepten

Probeer een project te maken rond STEM-concepten die reeds aan bod zijn gekomen in de aparte vakken: neem de leerinhouden opnieuw op, refereer aan of breid uit. Stimuleer taalontwikkeling door op een speelse en interactieve manier met deze leerinhouden om te gaan.

Toelichting

Er blijkt een verhoogde leerwinst bij leerlingen te zijn wanneer een STEM-concept, eerder werd uitgelegd in een ander vak, opnieuw opduikt en toegepast kan worden onder de vorm van een STEM-project. Het werkt bovendien taalversterkend wanneer dit lesmateriaal ook wordt opgenomen in het STEM-lesmateriaal.

Graag wat meer achtergrond?

  1. Geudens et al., (2021). Bouwstenen voor effectieve taaltrajecten. Praktijkgids voor taalondersteuning in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. pp. 41 (stap 5).
  2. Bogaert, N. 2004) Taalgericht vakonderwijs: mag het een beetje meer zijn? In: Nova et vetera jg. 82 nr. 1-2, p.43-62.
  3. Van der Laan, E. (2000) Taalgericht lesgeven in alle vakken. Uitgeverij Partners: Rotterdam.

Heb je feedback?

Alle feedback, tips en suggesties omtrent de tips en diversiteit-sensitief ontwikkelen zijn meer dan welkom! Mail ons gerust via contact@istem.be!