Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

wiskunde

Kick-Out project B+ voor de versterking van wiskunde in de B-stroom

Vorige week vrijdag sloten de collega’s van POV, PXL, en Universiteit Antwerpen het project B+ af, een prioritaire nascholing die tot stand kwam op initiatief van de Vlaamse Regering. In dit prachtige tweejarig project werkten de partners samen met 32 scholen rond het versterken van wiskunde onderwijs in de B-stroom (arbeidsmarktfinaliteit). De resultaten hiervan werden gebundeld in een inspiratiegids.

Lees verder ...
www.pixabay - photo by wokandapix

Afval kan je reduceren!

De blikkenpers is een populair techniekproject, waarin de leerlingen van de arbeidsmarkt belangrijke technische vaardigheden kunnen verwerven.
De studenten van de EduMa van de KU Leuven hebben een lessenreeks gemaakt voor in PAV, die een STEMmige voorbereiding kunnen vormen voor de praktijklessen.

Lees verder ...

Revalidatietoestel

Elke woensdagavond lichten we van 20u tot 21u30 een iSTEM-project toe tijdens een online nascholing.

In dit STEM-project voor de 2e graad doorstroom of dubbele finaliteit gaan leerlingen aan de slag om een revalidatietoestel te ontwikkelen voor medeleerling Mathijs die een verkeersongeluk gehad heeft en veel moeite heeft om zijn linkerarm te bewegen. De leerlingen ontwerpen een revalidatietoestel voor Mathijs zodat hij de spierkracht in zijn armen kan trainen en voorzien een aangepast trainingsschema. Ze ervaren hierbij de nood om te leren over spieren, krachten, momenten, katrollen en vectoren. Deze kennis en vaardigheden moeten ze inzetten om een model te maken en om op basis van de berekeningen met dit model een eenvoudig revalidatietoestel te ontwikkelen. Dit kan met eenvoudige materialen of geavanceerd afhankelijk van de studierichting.
Dit project werd oorspronkelijk voor het 3e jaar van de (vroegere) richtingen Wetenschappen-Wiskunde en Industriële Wetenschappen maar is nuttig voor elke richting met sterke component wetenschappen/mechanica. Er is speciale aandacht voor misconcepties rond krachten en een sterke integratie tussen fysica/mechanica (statica) en wiskunde (vectoren). Indien gewenst kunnen sterke technische richtingen dit nog veel technischer uitwerken m.b.v. hun infrastructuur zoals bijvoorbeeld CNC-machines..

Lees verder ...

Artificiële intelligentie ❤ de wiskunde van het secundair onderwijs

Onze wereld is steeds meer gedigitaliseerd. Artificiële intelligentie (AI) in het bijzonder steekt steeds meer de kop op. De leerlijn AI Op School is opgebouwd om leerlingen uit het secundair onderwijs inzichten bij te brengen in de werking van AI-systemen. Bij de ontwikkeling van artificieel intelligente systemen komt heel wat wiskunde kijken. In deze presentatie bekijken we hoe de wiskunde uit het secundair onderwijs aan bod komt: eerstegraadsfuncties bij een classificatieprobleem, tweedegraadsfuncties bij beslissingsbomen, matrices bij convoluties, afgeleiden en functies met een meervoudig voorschrift bij neurale netwerken … Tijdens de presentatie maak je kennis met het lesmateriaal van AI Op School en welke wiskunde het omvat. Het lesmateriaal is vaak verwerkt in online Python notebooks. Na de presentatie is er een kort hands-on gedeelte waarin je zelf de Python notebooks voor in de wiskunde- of STEM-les eens uitprobeert. Deze notebooks kunnen gratis in de klas gebruikt worden. Hiervoor volstaat een computer met een internetbrowser, er moet geen extra software worden geïnstalleerd. Je kan alvast een kijkje nemen op https://dwengo.org/aiopschool/ en https://dwengo.org/wiskunde of https://dwengo.org/stem

Lees verder ...

Pi Dag

Pi is waarschijnlijk de bekendste wiskundige constante die er bestaat. Hoeveel manieren ken jij om ze te berekenen?

Lees verder ...